Study Tour
30/6/2017 – 7/7/2017
Thành phố Tokyo và Akita, Nhật Bản
2700 $
Study Tour
14/07/2017 – 28/07/2017.
TP Boston, Massachusetts
3.350 USD