Chi Phạm

Chi Phạm

Chi Phạm
Quản lý dự án Study Tour

Chi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP HCM và có kinh nghiệm 3 năm làm việc tại công ty Habataku Việt Nam. Cô phụ trách toàn bộ các chương trình tham quan học tập và đào tạo cho học sinh, sinh viên Việt Nam.Các dự án đã thực hiện: Co-Creation Journey Innovation, Future Design Jam, Study Tour tại Nhật Bản và Singapore.

Chi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP HCM và có kinh nghiệm 3 năm làm việc tại công ty Habataku Việt Nam. Cô phụ trách toàn bộ các chương trình tham quan học tập và đào tạo cho học sinh, sinh viên Việt Nam.Các dự án đã thực hiện: Co-Creation Journey Innovation, Future Design Jam, Study Tour tại Nhật Bản và Singapore.

" "