KOKI SHIMAZU

KOKI SHIMAZU

KOKI SHIMAZU
Đại diện văn phòng Vương Quốc Anh

Koki đang học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học College London. Ông hiện tại phụ trách điều phối các chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên tại Anh Quốc.

Koki đang học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học College London. Ông hiện tại phụ trách điều phối các chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên tại Anh Quốc.

" "