MASAO ISHIHARA

MASAO ISHIHARA

MASAO ISHIHARA

Masao tốt nghiệp từ Đại học Boston, và một nhà thiết kế chương trình giáo dục trong STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán). Masao làm việc với chúng tôi từ Tokyo hoặc Singapore để tiến hành STEM và tổ chức hội thảo cho những người tham gia chương trình của chúng tôi trên khắp châu Á.

Masao tốt nghiệp từ Đại học Boston, và một nhà thiết kế chương trình giáo dục trong STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán). Masao làm việc với chúng tôi từ Tokyo hoặc Singapore để tiến hành STEM và tổ chức hội thảo cho những người tham gia chương trình của chúng tôi trên khắp châu Á.

" "