Ms. Hoàng Yến

Ms. Hoàng Yến

Ms. Hoàng Yến
High school students joined Study Tour in Singapore

Habataku đã giúp tôi nhận ra niềm đam mê của tôi và  giúp tôi tìm phương pháp để phát huy tối đa nó

Habataku đã giúp tôi nhận ra niềm đam mê của tôi và  giúp tôi tìm phương pháp để phát huy tối đa nó

" "