Nguyễn Tuấn Tú

Nguyễn Tuấn Tú

Nguyễn Tuấn Tú
high school student joined Study Tour in Singapore

Tôi đã có một cơ hội để thực sự trải nghiệm nhiều điều mới mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Từ bây giờ, tôi cảm thấy tự tin hơn khi làm việc mới và khắc phục những thách thức mà không phụ thuộc vào bố mẹ

Tôi đã có một cơ hội để thực sự trải nghiệm nhiều điều mới mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Từ bây giờ, tôi cảm thấy tự tin hơn khi làm việc mới và khắc phục những thách thức mà không phụ thuộc vào bố mẹ

" "